برای تعیین شناسه یکتای حافظه مالیاتی در سامانه مودیان، به ترتیب مراحل زیر عمل نمایید:

۱) نرم افزار OpenSSL  را از لینک زیر دانلود نمایید. (توجه نمایید حتما در کامپیوتری نصب نمایید که نسخه ویندوز، ۶۴ بیتی باشد.)

[دریافت نرم افزار OpenSSL]

۲) فایل متنی (فایل cnf زیپ شده) را از لینک زیر دانلود نموده، سپس از حالت فشرده خارج نمایید و مطابق عکس راهنما در داخل فایل تغییرات لازم را انجام دهید (با Notepad  باز نمایید).

[دریافت فایل cnf]

راهنما

فقط قسمت های زرد رنگ را در فایل (company.cnf) تغییر دهید و ذخیره کنید.

۳) به محل نصب نرم افزار OpenSSL بروید که بصورت پیش فرض مسیر زیر است:

 C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

۴) فایل تغییرداده شده company.cnf را در مسیر فوق کپی نمایید.

۵) در آدرس بار صفحه مسیر بالا، کلمه cmd را تایپ نمایید و کلید Enter را بزنید تا Command prompt باز گردد.

۶) در پنجره خط فرمان باز شده، دستور زیر را کپی کرده و اجرا نمایید:

openssl req -new -utf8 -nameopt multiline,utf8 -config company.cnf -newkey rsa:2048 -nodes -keyout company.Key -out company.csr

۷) سپس دستور زیر را کپی کرده و اجرا نمایید:

openssl rsa -in company.key -out companypub.txt -pubout -outform PEM

 

۸). پس از اجرای دستورات بالا در همان مسیر، فایل های company.key و company.csr و companypub.txt ایجاد میگردند. لطفا هر سه فایل ذکر شده را در یک مسیر امن برای استفاده های آتی ذخیره و نگهداری نمایید.

نکته :‌ جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان، امضای دیجیتالی سامانه گواهی عام الزامی است. 

۹) فایل companypub.txt را در سامانه مودیان آپلود نمایید.

راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال / مهرسازمانی

دانلود فایل

فهرست
× ارتباط از طریق واتس آپ